Niepoprawna pisownia

ćpiemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ćpamy

Poprawna pisownia