Niepoprawna pisownia

zaczołem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zacząłem

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zacząłem pochodzi od zacząć, a więc mają one to samo znaczenie. Zacząłem to inaczej, przystąpiłem do wykonywania jakiejś czynności. Może także oznaczać, że wykonałem coś najpierw, albo wszedłem w początkowy okres jakiejś czynności. Słowa tego można również użyć wówczas, do podkreślenia, że zachowałem się agresywnie albo prowokująco, co pociągnęło za sobą szereg jakichś następstw.
Słowo zacząłem należy zapisywać przez literę ą. Zgodnie z zasadami języka polskiego, w formach męskoosobowych liczby pojedynczej czasu przeszłego, samogłoskę ą należy zapisywać przed spółgłoską ł. Taki zapis jest efektem rozwoju języka polskiego i jest uwarunkowany historycznymi zasadami ortograficznymi i fonetycznymi.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy tylko dotarłem do pracy, zacząłem ziewać, bo przebalowałem całą noc i byłem z tego powodu bardzo niewyspany.
Zacząłem chodzić na Muai Thay po tym jak dowiedziałem się, że jest to jedna z najskuteczniejszych form samoobrony.
Odkąd zaczął czytać mangi, pochłonęła go bez reszty kultura japońska, zapisał się nawet na kurs tego języka.


Niepoprawna pisownia

zaczełem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaczęłem

Niepoprawna pisownia