Poprawna pisownia

stój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stói

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stui

Niepoprawna pisownia