Obie formy są poprawne i zależą od kontekstu, nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zobacz przykłady poniżej i przeczytaj definicję znaczeń – w znacznej większości przypadków poprawną formą będzie coraz.

Poprawna pisownia

coraz

Poprawna pisownia, znaczenie: coraz zawsze zapisujemy łącznie. Według zasad polskiej ortografii zaimki, po których występuje inna część mowy, zapisuje się oddzielnie i są to tak zwane wyrażenia zaimkowe. Jednakże słowo coraz jest wyjątkiem od tej reguły, utartym zwyczajowo, dlatego warto zapamiętać jego poprawną pisownię.
Coraz to wyraz, który komunikuje, że coś się nasila. Może też sygnalizować, że coś się powtarza, na przykład w krótkim odstępie czasu. Używa się go najczęściej w połączeniu z przymiotnikami oraz przysłówkami, będącymi w stopniu wyższym bądź niższym.

Przykłady poprawnej pisowni

Coraz częściej pada śnieg i zanosi się na porządną zimę, więc trzeba zmienić opony w samochodzie.
Z minuty na minutę huśtała się coraz wyżej, ku przerażeniu patrzących na nią rodziców.
Dlaczego coraz rzadziej widuję cię w klubie fitness? Zamierzasz zrezygnować z porannych zajęć?
Zbliżał się wieczór, robiło się coraz zimniej.


Poprawna pisownia

co raz

Poprawna pisownia, znaczenie: raz po raz, jeżeli coś dzieje się co raz, oznacza to, że powtarza się w krótkim odstępach.

Przykłady poprawnej pisowni

Mimo optymalnej trasy lotu samolot co raz trafiał na niewielkie chmury powodujące turbulencje.
Co raz się stało, może stać się jeszcze raz.
Jechał bardzo ostrożnie, a mimo to co raz trafiał w znajdujące się na drodze nierówności.


Niepoprawna pisownia

coras

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co ras

Niepoprawna pisownia