Poprawna pisownia

pójdziemy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pójdziemy należy zapisywać przez ó. Jest to wyraz pochodzenia starosłowiańskiego, który najpewniej posiadał dawniej formę pójć. Jego pisownia uwarunkowana jest historycznie. Obecnie można ją jeszcze zapamiętać dlatego, że w czasie przeszłym wyraz ten odmienia się jako poszliśmy, a zatem następuje wymiana ó na o.
Pójdziemy to pierwsza osoba liczby mnogiej czasu przyszłego od czasownika pójść, czyli dokonanej formy czasownika iść. Oznacza, że w przyszłości grupa osób, w której znajduje się podmiot mówiący, uda się gdzieś pieszo.

Przykłady poprawnej pisowni

Wieczorem pójdziemy na łyżwy, ponieważ Martyna obiecała, że nauczy mnie lepiej jeździć.
Nie wiem, kiedy pójdziemy razem do teatru, ale mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo.
Jeśli chcesz, pójdziemy razem do tej kobiety i wytłumaczy jej, że to był tylko wypadek.


Niepoprawna pisownia

pujdziemy

Niepoprawna pisownia