Poprawna pisownia

nieokreślona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie określona

Niepoprawna pisownia