Niepoprawna pisownia

nie pokój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepokój

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepokój oznacza stan psychiczny, który odbierany jest jako nieprzyjemne poczucie podenerwowania, braku bezpieczeństwa, dyskomfortu. Odbierane jest na płaszczyźnie emocjonalnej i umysłowej, nie towarzyszą mu objawy fizyczne, co odróżnia niepokój od lęku.
Niepokój powinno być słowem pisanym łącznie. Jest rzeczownikiem, który zawiera w sobie partykułę nie. Zgodnie z ogólnymi zasadami polszczyzny, rzeczowniki zawsze zapisujemy z przeczeniem nie łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Myśląc o najbliższej, służbowej podróży do Egiptu odczuwał niepokój, który nigdy wcześniej się nie pojawiał.
Niepokój tak często towarzyszył jej w życiu, że zdążyła do niego przywyknąć i nauczyć się z nim funkcjonować.
Na samą myśl o locie samolotem odczuwała niepokój, ponieważ bardzo nie lubiła tego typu podróży.


Niepoprawna pisownia

niepokuj

Niepoprawna pisownia