Niepoprawna pisownia

codrugi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co drugi

Poprawna pisownia