Poprawna pisownia

kilkusekundowe

Poprawna pisownia, znaczenie: wydarzenia kilkusekundowe to takie, które trwają wyłącznie przez kilka sekund, inaczej: bardzo krótkie, chwilowe.
Sformułowanie to powinno być za każdym razem zapisywane razem. Mówi o tym reguła językowa, nakazująca, by przedrostki kilka-, kilko-, kilku- były zawsze pisane łącznie z następującym po nimi członie. Uwaga: dla formalności warto zauważyć, że słowo to pochodzi ze słownika wyrazów obcych.

Przykłady poprawnej pisowni

Panie doktorze, czasami odczuwam kilkusekundowe zaburzenia świadomości.
Przejeżdżający przez miasto konwój pojazdów wydawał kilkusekundowe sygnały dźwiękowe.
Nawet pojedyncze kilkusekundowe uczucie zamroczenia może świadczyć o groźnej chorobie, dlatego nie należy go lekceważyć.


Niepoprawna pisownia

kilku sekundowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-sekundowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkasekundowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka sekundowe

Niepoprawna pisownia