Niepoprawna pisownia

niemożna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma wyrazu możny; znaczenie przestarzałe: mający wielki majątek; bogaty.


Poprawna pisownia

nie można

Poprawna pisownia