Niepoprawna pisownia

niemożna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma wyrazu możny; znaczenie przestarzałe: mający wielki majątek; bogaty.


Poprawna pisownia

nie można

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie można należy zapisywać rozłącznie. Reguły ortograficzne języka polskiego mówią, iż partykułę przeczącą nie z czasownikami oraz imiesłowami przysłówkowymi piszemy oddzielnie. W tym przypadku słowo można, będące nieosobową formą czasownika móc, jest imiesłowem przysłówkowym, co tłumaczy rozdzielną pisownię.
Nie można oznacza, że jakieś zadanie jest niemożliwe do wykonania ze względu na okoliczności, brak umiejętności danych osób czy ich niewiedzę. Odnosi się również do sytuacji, w której jakieś działanie jest zakazane, ktoś nie ma uprawnień, by się go podjąć. Jego synonimem w tym kontekście może być nie wolno lub zabroniono.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie można tędy chodzić! To jest droga dla samochodów, nie ma nawet odpowiedniego pobocza.
Tego niestety nie można było zrobić, ponieważ nikt z nas nie miał odpowiednich uprawnień.
Nie można się od ciebie niczego rozsądnego dowiedzieć, kiedy jesteś taki zestresowany!