Poprawna pisownia

powierzchni

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo powierzchni należy zapisywać przez jedno i na końcu. Wynika to z zasady, która mówi, iż jeśli rzeczownik w mianowniku kończy się na nia, które czytamy jako ńa, to podczas odmiany należy na jego końcu umieścić ni, wymawiane tak samo, jak się je zapisuje.
Powierzchni to odmienione słowo powierzchnia, które posiada kilka znaczeń:
1. jest to zewnętrzna strona jakiegoś przedmiotu;
2. określony obszar, mający ograniczony rozmiar, również wyznaczony w matematyce jako zbiór lub miejsce wewnątrz zamkniętej krzywej;
3. górna warstwa cieczy;
4. dawniej: wygląd zewnętrzny, powierzchowność.

Przykłady poprawnej pisowni

Na powierzchni naszego oczka wodnego unosi się kilka pożółkłych liści, które opadły z pobliskiego klonu.
Na tamtej czerwonej powierzchni możesz położyć wszystkie swoje rzeczy. Ktoś je zaraz zaniesie do pokoju.
Dziś zajmiemy się obliczaniem powierzchni koła, kwadratu i trójkąta. Przygotujcie swoje linijki.


Niepoprawna pisownia

powierzchnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieszchni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieżchni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powierzhni

Niepoprawna pisownia