Niepoprawna pisownia

co pionta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co piąta

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

copiąta

Niepoprawna pisownia