Poprawna pisownia

poprzez

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie poprzez należy zapisywać łącznie. Jest to przyimek złożony z dwóch innych przyimków po oraz przez. Zgodnie z zasadami języka polskiego takie połączenia zawsze muszą być zapisywane razem.
Poprzez może oznaczać przemieszczenie się danego obiektu po określonym obszarze. Jest to również przyimek służący do zakomunikowania, iż pewien efekt jest uzyskiwany dzięki spełnieniu określonych warunków. Często jest to przyimek wykorzystywany w książkach i starszych wyrażeniach.

Przykłady poprawnej pisowni

Janko biegł poprzez las tak szybko, jak tylko potrafił, obawiając się czyhających tam zbójników.
Tak wysokie rezultaty uzyskał poprzez poświęcenie swojego prywatnego życia na rzecz pracy.
Idź poprzez wieś, a kiedy ją miniesz, skręć w lewo nieopodal kapliczki Najświętszej Maryi Panny.


Niepoprawna pisownia

po przez

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poprzes

Niepoprawna pisownia