Poprawna pisownia

za to

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot zaliczany do wyrażeń przyimkowych. Wśród zasad pisowni polskiej możemy znaleźć regułę, która nakazuje osobny zapis większości z nich. Ma ona zastosowanie również w przypadku powyższego sformułowania.
Za to w zdaniach pełni rolę spójnika. Możemy go zastąpić następującymi określeniami: ale, jednak, aczkolwiek, natomiast, lecz. Głównie używa się go w celu połączenia ze sobą dwóch składowych zdania współrzędnie złożonego. Należy również zapamiętać, że w tym przypadku przed członem zdania rozpoczynającym się od za to, trzeba postawić przecinek.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety nie było Twojej ulubionej czekolady, ale za to wzięłam Ci ciasteczka.
Dziś nie chciało mi się posprzątać, ale za to jutro dodatkowo zrobię pranie.
Nie znalazłam żadnej ciekawej sukienki, za to kupiłam sobie dwie pary spodni.


Niepoprawna pisownia

zato

Niepoprawna pisownia