Niepoprawna pisownia

nie wyprane

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niewyprane

Poprawna pisownia