Poprawna pisownia

co czwarci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coczwarci

Niepoprawna pisownia