Poprawna pisownia

sześć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo sześć gramatycznie jest liczebnikiem głównym i odmienia się przez przypadki. To określenie liczby 6. Poprawną formą wymowy oraz pisemną jest sześć bez litery j.
Pisownia i wymowa z literą j wynika z gwar śląskiej i wielkopolskiej. Jest przykładem zjawiska, które polega na wyodrębnieniu tak zwanej miękkości głosek. Zjawisko to zachodzi przed spółgłoskami miękkimi, którą jest między innymi litera ś.

Przykłady poprawnej pisowni

Dlaczego liczba sześć jest uznana za symbol szatana?
Popatrz na ten budynek – niby ma tylko sześć pięter, a wydaje się o wiele wyższy.
Bardzo się bałam oglądając film o potworze, co miał sześć głów.


Niepoprawna pisownia

szejść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześdź

Niepoprawna pisownia