Poprawna pisownia

nieprzytomnej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przytomnej

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niepszytomnej

Niepoprawna pisownia