Poprawna pisownia

przyczepa kempingowa

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną językowo wersją zapisu powyższego sformułowania jest przyczepa kempingowa. Wynika to ze spolszczenia angielskiego wyrazu camping, od którego wywodzi się drugi człon omawianego wyrażenia. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, mówiąca, że głoska, która w angielskim wymawiana jest jako æ przechodzi do naszego języka jako e, tak jak w wyrazie supermen czy menadżer.
Przyczepą kempingową nazywamy pojazd, nieposiadający własnego silnika, który służy do zamieszkania podczas wypoczynku – najczęściej wyposażony jest w stół, aneks kuchenny, miejsca do spania oraz łazienkę. Przyczepa kempingowa ciągnięta jest przez pojazd silnikowy.

Przykłady poprawnej pisowni

Uznaliśmy, że w tym roku mamy dość hoteli – wypożyczamy przyczepę kempingową i w niej spędzimy wakacje.
Przed hipermarketem stały w rządku przyczepy kempingowe.
Jego przyczepa kempingowa jest wyposażona lepiej niż jeden pokój w hotelu.


Niepoprawna pisownia

przyczepa kampingowa

Niepoprawna pisownia