Oba określenia mogą być poprawne, jednak zależy to przede wszystkim od kontekstu ich wykorzystania.

Poprawna pisownia

nie drogi

Poprawna pisownia, znaczenie: w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie drogi odnosi się do podkreślenia wyjątkowo niskiej ceny i występuje w rozbudowanym określeniu, możemy zapisać je osobno. Również jeśli nie drogi pojawia się w zdaniu, które zaprzecza występowaniu dróg, jako tras ruchu, należy zapisywać je oddzielnie. W tym przypadku stosuje się zasadę, która mówi, iż partykułę nie jako wykładnik wyraźnego zaprzeczenia zapisujemy oddzielnie zarówno od przymiotników, jak i rzeczowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol znalazł całkiem dobry i nie drogi, lecz wyjątkowo tani rower na wyprzedaży w Niemczech.
W tamtym miejscu są nie drogi, tylko wąskie ścieżki, więc musisz bardzo uważać, aby nie zniszczyć sobie ubrania.
Przez jaskinię prowadzą nie drogi, ale ciasne, ciemne korytarze, więc lepiej uważaj na głowę.


Poprawna pisownia

niedrogi

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niedrogi, które używane jest do opisu niskiej ceny, zawsze należy pisać łącznie. Wynika to z zasady, że w języku polskim partykułę nie z przymiotnikami zawsze zapisujemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Kupiłem sobie mały, niedrogi plecak, który będzie idealny na krótkie wycieczki do lasu.
Wybrałem dla siebie niedrogi namiot, który w zupełności wystarczy na moje niezbyt częste wyjazdy.
Ten stół jest niedrogi, a będzie idealny do naszego ogrodu. Myślisz, że możemy go kupić już teraz?