Niepoprawna pisownia

kompie

Niepoprawna pisownia, poprawnie jedynie jako forma słowa „komp”.


Poprawna pisownia

kąpie

Poprawna pisownia