Niepoprawna pisownia

zópy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zupy

Poprawna pisownia