Poprawna pisownia

poprosić

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo poprosić należy pisać razem. Jest to wyraz, który powstał z połączenia przedrostka po- oraz czasownika prosić. Takie połączenie tworzy czasownik dokonany, wywodzący się od niedokonanego prosić Wszystkie wyrazy, które posiadają przedrostki nadające im formy dokonanej, muszą być zapisywane w języku polskim łącznie.
Poprosić oznacza wystosowanie do kogoś oficjalnej lub nieoficjalnej prośby, pytanie o pomoc i wsparcie w uprzejmy sposób. W wyrażeniu poprosić o rękę oznacza oświadczyny.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbym cię poprosić o przesunięcie samochodu na dalsze miejsce, abym zmieścił też mój?
Daria chciała poprosić Karola o przysługę, ale zanim to zrobiła, pokłócili się i zrezygnowała.
Adam zamierza poprosić Dagmarę o rękę w Boże Narodzenie, ale już kupił dla niej pierścionek.


Niepoprawna pisownia

po prosić

Niepoprawna pisownia