Zgodnie z najnowszymi słownikami (wydanymi po 2003 roku), obie formy są poprawne. W polszczyźnie wprawdzie większość połączeń przysłówków i imiesłowów przymiotnikowych piszemy rozdzielnie, ale niektóre z nich, w trakcie zmian językowych, tworzą zrosty. Tak właśnie stało się w przypadku słów łatwo palny i łatwopalny.
Łatwopalny i łatwo palny to synonimy. Są używane do opisu substancji, które bez problemu, szybko ulegają zapaleniu i zazwyczaj z łatwością płoną.

Poprawna pisownia

łatwopalny

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Chyba nie zdajesz sobie sprawy, że łatwopalny gaz może być niebezpieczny, skoro stoisz przy nim z papierosem.
Ilekroć przywożą do naszego laboratorium jakiś łatwopalny środek, staram się nie zbliżać.
Pracując z łatwopalnymi substancjami należy wykazać się szczególną rozwagą i odpowiedzialnością.


Poprawna pisownia

łatwopalny

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Dziewczyna doskonale wiedziała, że pracuje ze środkiem, który jest łatwo palny i wymaga ostrożności.
Gdybyś lepiej mnie słuchał, wiedziałbyś, że to łatwo palny gaz i możesz spowodować wypadek.
Tamtej nocy przejeżdżała nieopodal nas cysterna, wioząca jakiś łatwo palny środek chemiczny.


Niepoprawna pisownia

łatwo-palny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łatfopalny

Niepoprawna pisownia