Niepoprawna pisownia

elokwętny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

elokwentny

Poprawna pisownia