Niepoprawna pisownia

elokwętny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

elokwentny

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten został zapożyczony z języka łacińskiego, w którym występuje termin eloquentia. Zgodnie z zasadą, nakazującą odpowiadający oryginałowi zapis wyrazów obcego pochodzenia, określenie to należy zawsze zapisywać przez en. Ponadto, warto zwrócić uwagę, że samogłoski nosowe, czyli ą i ę występują wyłącznie w polszczyźnie, stąd wyrazy zapożyczone z innych języków nie powinny ich posiadać.
Terminem elokwentny określamy kogoś, mającego dar łatwości wymowy, wysławiającego się kwieciście, wymownego. Niekiedy wyraz ten stosuje się również ironicznie do określenia gaduły.

Przykłady poprawnej pisowni

Elokwentny i opanowany oskarżony z kamienną twarzą odpowiadał rzeczowo na każde zadane pytanie.
Mój zmarły dziadek był pełen niesamowitych pomysłów, elokwentny i obdarzony wielkim poczuciem humoru.
Kompetentny człowiek, bardzo elokwentny, mądry, wszechstronnie wykształcony – tak mówiono o nowym pracowniku.


Niepoprawna pisownia

elo kwentny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

elokfentny

Niepoprawna pisownia