Poprawna pisownia

zginął

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo zginął należy zapisywać przez ą, co jest zgodne z ogólną zasadą odmiany wyrazów w języku polskim, które muszą być zapisywane przez literę ą przed ł w czasie przeszłym, kiedy dotyczącą mężczyzn.
Zginął to określenie, którego używamy, kiedy chcemy powiedzieć o czyjejś tragicznej śmierci, na przykład w wyniku wypadku albo morderstwa. Może też odnosić się do wyjścia poza zasięg wzroku i słuchu, a często także zagubienie się w jakimś miejscu. W przenośni dotyczy sytuacji, które są trudne i problematyczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Mój pies zginął wczoraj pod kołami rozpędzonego samochodu, czego nie mogę przeboleć.
Zginął jej ulubiony długopis, dlatego szuka go już od dobrej godziny, a nawet myśli, że został skradziony.
On już zginął w tych wszystkich długach, nie mam pojęcia, jak uda mu się z nich kiedyś wydostać.


Niepoprawna pisownia

zginoł

Niepoprawna pisownia