Niepoprawna pisownia

ciągłom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciągłą

Poprawna pisownia