Niepoprawna pisownia

zciszyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściszyć

Poprawna pisownia