Poprawna pisownia

warzywa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ważywa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

waszywa

Niepoprawna pisownia