Poprawna pisownia

warzywa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ważywa

Niepoprawna pisownia