Niepoprawna pisownia

u moczę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umoczę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

umocze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

u mocze

Niepoprawna pisownia