Poprawna pisownia

półkula

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pułkula

Niepoprawna pisownia