Poprawna pisownia

naprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu wyrażenia naprawdę jest ta zakończona na samogłoskę nosową ę. Naprawdę to zrost, czyli dawne połączenie przyimkowe, które pierwotnie składało się z dwóch oddzielnych słów – na oraz prawdę i w miarę ewolucji języka polskiego uległo połączeniu. Warto zatem skojarzyć, że wyraz ten odmienia się podobnie jak rzeczownik prawda, który w bierniku liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę .
Sformułowanie naprawdę pełni w zdaniach funkcję partykuły, za pomocą której osoba mówiąca, chcąc przekonać kogoś o trafności swojego sądu, potwierdza w ten sposób jego prawdziwość lub ma na celu przekonanie kogoś co do jego słuszności. Dodawana bywa do czasowników, przymiotników, rzeczowników, przysłówków a także liczebników. Wyraz ten może również służyć do wyrażenia niedowierzania lub zdziwienia. Synonimy, którymi możemy zastąpić „naprawdę” to między innymi: doprawdy, istotnie, zaprawdę, rzeczywiście.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy naprawdę myślisz, że po dzisiejszej awanturze mam ochotę jeszcze z nim rozmawiać?
Droga do skończenia studiów była naprawdę długa i wyboista, ale wreszcie zdobyłam upragniony dyplom.
Jestem już naprawdę zmęczona całą tą sytuacją.


Niepoprawna pisownia

naprawde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na prawdę

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako zestawienie przyimka na oraz rzeczownika prawda odmienionego w bierniku liczby pojedynczej.

Niepoprawna pisownia

na prawde

Niepoprawna pisownia