Poprawnym zapisem słowa pomóc będzie zawsze pisownia przez ó – wynika to z tego, że wymienia się ono na o w słowie pokrewnym pomoc, a zgodnie z regułą ortograficzną zawsze w sytuacji, kiedy występuje wymiana ó na o, a, lub e w wyrazach pokrewnych, dane słowo zapisujemy przy użyciu ó wymiennego.

Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomóc oznacza podjęcie działań, mających celu wsparcie bądź odciążenie kogoś w wykonywanej przez niego czynności – udzielenie tej osobie ratunku, wsparcia, bądź pomocy.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy mógłbyś pomóc mi odkręcić ten słoik? To ty jesteś mężczyzną w tym domu!
Naukowcy dowiedli w najnowszym badaniu, że bakterie jelitowe mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem. To prawdziwy przełom w badaniach.
Każdy z nas może pomóc w zbiórce na budowę hospicjum, liczy się każda złotówka!


Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia