Słowo przywódca oznacza osobę, która przewodzi innym ze względu na posiadany autorytet bądź władzę. Zarówno forma przywódcom jak i przywódcą jest poprawna, nie można ich jednak stosować wymiennie i zależą od kontekstu. Zobacz nasze przykłady poniżej i przeczytaj definicję każdego ze znaczeń.

Poprawna pisownia

przywódcom

Poprawna pisownia, celownik liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Wszystkim przywódcom zostały przyznane odznaczenia wojenne.


Poprawna pisownia

przywódcą

Poprawna pisownia, narzędnik liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Napoleon był wybitnym przywódcą.