Niepoprawna pisownia

chrupa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrupie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hrupie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chrópie

Niepoprawna pisownia