Niepoprawna pisownia

shody

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schody

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zchody

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chody

Niepoprawna pisownia