Poprawna pisownia

w pełni

Poprawna pisownia, znaczenie: Jest to połączenie przyimka z rzeczownikiem, zaliczane do wyrażeń przyimkowych. W języku polskim terminem tym określamy również połączenia przyimków z liczebnikami, zaimkami, przymiotnikami i przysłówkami. Zasadniczo wyrażenia przyimkowe zapisuje się oddzielnie i tak też jest w przypadku zwrotu w pełni.
Jego znaczenie to inaczej: całkowicie, dogłębnie, bez reszty, totalnie, od deski do deski, zupełnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Słuchając jego utworów, w pełni rozumiałam co chciał nimi przekazać słuchaczom.
Nie zacznę biegać, dopóki nie będę w pełni przekonana, że moja kontuzja już się wyleczyła.
Patrząc na temperaturę za oknem, można stwierdzić, że wiosna już w pełni.


Niepoprawna pisownia

wpełni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

fpełni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wpełnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w pełnii

Niepoprawna pisownia