Niepoprawna pisownia

wojewudztwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

województwa

Poprawna pisownia, znaczenie: jednostki podziału administracyjnego najwyższego stopnia w Polsce (o największym zasięgu terytorialnym). Polska podzielona jest na 16 województw.


Niepoprawna pisownia

wojewóctwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewuctwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojewódzdwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

województfa

Niepoprawna pisownia