Niepoprawna pisownia

nie mówiący

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie.


Poprawna pisownia

niemówiący

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz niemówiący w języku polskim oznacza osobę, która nie mówi. Gramatycznie słowo mówiący jest imiesłowem przymiotnikowym czynnym. Poprawna pisownia wyrazu mówiący z partykułą nie to pisownia łączna, czyli niemówiący.
W tym przypadku stosuje się zasadę ortograficzną, która mówi, że partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi zarówno czynnymi i biernymi zawsze piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Niemówiący trzylatek, czy mamy powinny się z tego powodu martwić?
Niemówiący mężczyzna sprawnie posługiwał się językiem migowym, który rozumiała Karolina.
Matki mają wiele teorii na usprawiedliwienie niemówiącego trzylatka, czy to jest dobre?


Niepoprawna pisownia

nie muwiący

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie mówioncy

Niepoprawna pisownia