Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: jedno z popularnych wyrażeń przyimkowych, które stosujemy w wypowiedzi dla wyraźnego zaakcentowania najistotniejszej jej części. Inne typy wyrażeń przyimkowych to połączenia przyimków z przysłówkami, zaimkami, rzeczownikami oraz liczebnikami. Z zasad ortograficznych wynika rozdzielny zapis takich konstrukcji, zaś użycie „rz” wynika z poprzedzającej go litery „p” i związanej z tym reguły ortograficznej.


Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia