Poprawna pisownia

filharmonia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo filharmonia należy zapisywać przez h. Jest to wyraz pochodzący od greckich słów phileo, czyli miłuję, oraz harmonia, czyli współdziałanie. Ze względu na swoje pochodzenie, powinien być zapisywany zgodnie z oryginałem, czyli przez h, które wskazuje też na jego obce pochodzenie.
Filharmonia to instytucja kulturalna, która zajmuje się prezentowaniem muzyki poważnej. Jest to także budynek, w którym odbywają się tego typu koncerty.

Przykłady poprawnej pisowni

Filharmonia w naszym mieście ma długa tradycję, ale nie jest tak rozreklamowana jak warszawska.
Filharmonia znajduje się naprzeciwko naszej szkoły muzycznej, dlatego często w niej bywamy.
Jej marzeniem był koncert w filharmonii, ale odkąd zapanowała pandemia, nie mogła tam pójść.


Niepoprawna pisownia

filcharmonia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

filharmonja

Niepoprawna pisownia