Niepoprawna pisownia

chistoria

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

historia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

historja

Niepoprawna pisownia