Niepoprawna pisownia

popołudniu

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jedyną sytuacją, kiedy wyraz popołudniu należy zapisać łącznie, jest wypowiedź, w której stanowi on rzeczownik – odmienioną w celowniku lub miejscowniku formę wyrażenia popołudnie, na przykład: Na samą myśl o wczorajszym popołudniu mam gęsią skórkę.


Poprawna pisownia

po południu

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy zapisywać oddzielnie. Uzasadnia to istniejąca w języku polskim zasada, stanowiąca, iż wszystkie wyrażenia przyimkowe powinny być zapisywane rozłącznie. Dla przypomnienia, wyrażenia przyimkowe to inaczej połączenia przyimka z częściami mowy takimi jak: rzeczownik, liczebnik, przymiotnik, przysłówek lub zaimek.
Określenie po południu odnosi się do późniejszej pory dnia, która występuje pomiędzy godziną dwunastą, a wieczorem. Wcześniejszą porę dnia, trwającą do godziny dwunastej, określamy z kolei innym wyrażeniem przyimkowym, które brzmi do południa.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj po południu wybrałem się z rodzicami na wycieczkę rowerową.
Nie znoszę pisać egzaminów po południu, poranne idą mi znacznie lepiej.
Przeprowadzkę zaplanowaliśmy na dziś po południu.


Niepoprawna pisownia

popoudniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po poudniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popołódniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po połódniu

Niepoprawna pisownia