Niepoprawna pisownia

chentnie bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chętnie bym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hętnie bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chętniebym

Niepoprawna pisownia