Niepoprawna pisownia

obejży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obejrzy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo obejrzy należy zapisywać przez rz. Jest to uwarunkowane zasadą, że po spółgłoskach takich jak b, p, d, t, g, k, ch, j, w zawsze zapisujemy rz.
Obejrzeć oznacza przyglądać się czemuś dokładnie albo przez dłuższy czas. Odnosi się też do zapoznania się z czymś za pomocą wzroku.

Przykłady poprawnej pisowni

Klaudia dokładnie obejrzy wszystkie elementy tej układanki, jak będzie miała czas.
Emil powiedział, że obejrzy wszystkie części Hobbita jednego wieczoru, ale za szybko zasnął.
Wczoraj udało mi się obejrzeć tylko jeden odcinek serialu dokumentalnego o wilkach.