Oba poniższe wyrażenia funkcjonują na co dzień w języku polskim, jednak każde z nich jest inną częścią mowy, każde oznacza również coś innego. W związku z tym wszelkie próby zamiennego stosowania obu wyrazów będą wiązały się z popełnieniem błędu – aby uniknąć podobnych sytuacji przeczytaj nasze definicje okraszone praktycznymi przykładami. W razie dalszych wątpliwości przypominamy o możliwości zadania naszej redakcji pytania w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

czół

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie czół to rzeczownik czoło, odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej. Czoło to inaczej część głowy znajdująca się ponad brwiami i pomiędzy skrońmi. Nazywamy tak również początek lub przednią część czegoś rozciągniętego. Zapis tego słowa uzasadnia obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że ó zapisujemy wtedy, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym zachodzi wymiana na o, e lub a. W omawianym terminie mamy do czynienia z obocznością ó:o (piszemy czół, bo czoło).

Przykłady poprawnej pisowni

Każde z czół słuchaczy przecięła zmarszczka zdenerwowania po usłyszeniu tej wiadomości.
Każde z czół trzech pochodów wyposażone było w ogromny baner.
Charakterystyczną cechą czół mojej rodziny ze strony taty jest zmarszczka pomiędzy brwiami.


Poprawna pisownia

czuł

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz czuł, to natomiast czasownik nieprzechodni niedokonany czuć, który został odmieniony w trzeciej osobie liczby pojedynczej, w czasie przeszłym i w rodzaju męskim. Czuć to inaczej odbierać wrażenia za pomocą zmysłu węchu lub dotyku i dodatkowo: odbierać wrażenia psychiczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Czuł, że coś pomiędzy nimi się psuje, nie wiedział jednak, co jest tego przyczyną.
Wiedział, że sąsiad organizuje grilla, bo od dobrych kilku minut czuł zapach pieczonej kiełbasy.
Czuł, że była na niego zła, choć nie potrafił zgadnąć z jakiego powodu.