Choć oba sformułowania występują na co dzień w języku polskim, zamienne ich stosowanie byłoby błędem ortograficznym, gdyż oznaczają zupełnie coś innego. Aby nie popełnić takiego błędu warto znać znaczenia obu wyrażeń – w ich poznaniu z pewnością pomocne będą nasze definicje znaczeń i praktyczne przykłady użycia w zdaniach. Istnieje również możliwość uzyskania odpowiedzi na dowolne pytanie językowe – nasza redakcja pomaga wszystkim czytelnikom w sekcji komentarzy, znajdującej się pod artykułem.

Poprawna pisownia

dopowiedzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie dopowiedzenia jest to z kolei rzeczownik odczasownikowy dopowiedzenie, odmieniony w dopełniaczu liczby pojedynczej. Pochodzi od bezokolicznika dopowiadać, oznaczającego: uzupełnić swoją wypowiedź o jakieś wyrażenie lub informację, dodać parę słów, mówić coś jeszcze poza tym, co już się powiedziało. Jako że jest to jeden wyraz, należy zawsze zapisywać go łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Starała się sformułować jak najpiękniejsze dopowiedzenia do tej tajemnicy różańcowej.
Uwagi pod tekstem niekiedy traktowane są przez czytelników jako dopowiedzenia do treści głównej książki.
Nie było między nami żadnej kłótni! To tylko medialne dopowiedzenia – powiedział znany aktor.


Poprawna pisownia

do powiedzenia

Poprawna pisownia, znaczenie: do powiedzenia jest to konstrukcja złożona z przyimka do oraz rzeczownika odczasownikowego powiedzenie, odmienionego w dopełniaczu liczby pojedynczej. Rzeczownik ten został utworzony od bezokolicznika powiedzieć, czyli: wyrazić coś słowami, oznajmić, wyrazić w jakikolwiek inny, komunikatywny, sposób.

Przykłady poprawnej pisowni

Przykro mi, ale w tej chwili nie mam Ci nic do powiedzenia.
Miał jej do powiedzenia tak dużo, jednak kiedy spojrzała na niego wyczekująco, nie wiedział od czego zacząć.
Mając do powiedzenia aż dwa wiersze podczas szkolnego apelu, musiałam przygotowywać się bardzo sumiennie.