Niepoprawna pisownia

cheroizm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

heroizm

Poprawna pisownia, znaczenie: heroizm to postawa charakteryzująca się ogromną odwagą, bohaterstwem, a często także poświęceniem dla danej sprawy. Jest to także cecha ludzi ponadprzeciętnych, którzy gotowi są dać z siebie wszystko dla zwycięstwa.
Heroizm wywodzi się od francuskiego synonimicznego określenia, a także od łacińskiego i greckiego określenia heros (gr. hḗrōs), oznaczającego bohatera lub półboga. Ze względu na to, iż jest to zapożyczenie, w polszczyźnie zachowano jego oryginalną pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Heroizm walczących w bitwie rycerzy został nagrodzony odznaczeniami i nadawaniem wyższych tytułów.
Gdyby nie heroizm żołnierzy, nasz kraj na pewno uległby najeźdźcy już w pierwszym dniu walki.
Jego najlepszą cechą był heroizm, który sprawiał, że dla ojczyzny gotów był poświęcić swoje życie.


Niepoprawna pisownia

heroism

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

herojizm

Niepoprawna pisownia