Poprawna pisownia

oznajmiłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oznaimiłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o znajmiłem

Niepoprawna pisownia