Poprawna pisownia

nasuwa

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nasuwa należy zapisywać przez u. Należy ono do tej samej rodziny słów co przesuwa, wysuwa czy zasuwka, które posiadają rdzeń -suw-. Jest to samodzielny rdzeń wyrazowy, w którym zawsze pojawia się litera u, niezależnie od końcówki. Pisownia taka pochodzi jeszcze z języka staropolskiego.
Nasuwa to czasownik, który oznacza, że jeden element jest nakładany ruchem posuwistym na drugi. Może odnosić się także do myśli, które pojawiają się komuś w głowie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasuwa mi się od razu pytanie, ile będziemy mogli z tego osiągnąć, a jakie będą koszty całego przedsięwzięcia?
Popatrz tutaj, ta część nasuwa się na tę pierwszą, dzięki czemu wszystko jest szczelnie zamknięte.
Marcysi często nasuwa się na myśl, że gdyby wybrała inne studia, miałaby teraz lepszą pracę.


Niepoprawna pisownia

nasówa

Niepoprawna pisownia